Moto âm sàn dùng cho cổng mở cánh

Cổng mở cánh tự động âm sàn ELI AC A40 (Ý)

Liên hệ
Động cơ điện 230 V cho cánh cổng nặng tới 500 kg hoặc rộng tới 4 m. LINK Video  : https://youtu.be/4TE2gFySfxE
Mua ngay

Cổng mở cánh tự động âm sàn ELI BT A40 (Ý)

Liên hệ
Động cơ điện 24 V cho cánh cổng nặng tới 500 kg hoặc rộng tới 4 m.
Mua ngay

Cổng mở cánh tự động âm sàn ELI BT A35 VELOCE (Ý)

Liên hệ
Động cơ điện 24 V cho cánh cổng nặng tới 300 kg hoặc rộng tới 3.5 m tốc độ cao với thời gian mở (90…
Mua ngay

Cổng mở cánh tự động âm sàn ELI AC A35 VELOCE (Ý)

Liên hệ
Động cơ điện 230V cho cánh cổng nặng tới 300 kg hoặc rộng tới 3.5 m tốc độ cao với thời gian mở (90…
Mua ngay